جدول سخنرانی های آموزشی سال ۹۶

 

سخنران

موضوع

تاریخ

زمان و مکان

سحر ابدی

الفبای زندگی

 شنبه ۹دی ماه 

ساعت۱۷سالن همایشهای آهنشهر

یک نظر بگذارید

Subscribe to comments feed