جدول سخنرانی های آموزشی سال ۹۳

  سخنران موضوع تاریخ زمان و مکان سحر ابدی شیوه های صحیح یادگیری و مطالعه سه شنبه ۱۵ مهر ساعت۱۵:۳۰سالن همایشهای آهنشهر آقای ترکمانی اخلاق حرفه ای در محیط کسب و کار پنج شنبه ۲۴ مهر ساعت۸ صبح نمازخانه اداره مرکزی دکتر اکبرنژاد نقش متقابل خانواده،دانش آموز و مدرسه در تعلیم و تربیت چهارشنبه ۷ […]