دانلود فایل های صوتی در مورد تربیت نوجوانان

با سلام کاربران عزیز می توانید فایل های صوتی را از جدول ارائه شده ذیل دانلود کنید. عنوان سخنران زمان حجم دریافت شیوه های برقراری ارتباط موثر با نوجوانان(۱) دکتر حسن زارعی محمود آبادی ۱:۱۰:۴۴ ۶۴٫۷ MB دانلود شیوه های برقراری ارتباط موثر با نوجوانان(۲) محمد مهدی حکیمیان ۱:۳۰:۵۴ ۸۴٫۱ MB دانلود آگاهی از آسیب […]