تغذیه سالم

با سلام کاربران عزیز می توانید فایل های صوتی را از جدول ارائه شده ذیل دانلود کنید. عنوان سخنران زمان حجم دریافت تغذیه سالم دکتر محمد عسکر فراشاه ۱:۲۷:۵۲ ۹۶٫۷ MB دانلود

کارگاه تخصصی اعتیاد

با سلام کاربران عزیز می توانید فایل های صوتی را از جدول ارائه شده ذیل دانلود کنید. عنوان سخنران زمان حجم دریافت اعتیاد موریانه زندگی (۱) دکتر محمد علی صادقی پور ۰۱:۲۴:۱۶ ۷۷٫۱ MB دانلود اعتیاد موریانه زندگی (۲) دکتر محمد علی صادقی پور ۰۱:۳۱:۲۳ ۸۳٫۶MB دانلود